محصولات پیشنهادی

سمپاش پشتی

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

در حال نمایش 12 نتیجه

سمپاش پشتی

سمپاش پشتی

سمپاش شارژی کوله‌پشتی
سمپاش شارژی کوله‌پشتی

سمپاش پشتی برای محلول پاشی در باغهای ميوه و فضاهای سبز کوچک (کمتر از ١هکتار ) کاربرد دارند. يکی از روشهای مبارزه با علفهای هرز، حشرات، آفات و بيماریها در باغهای ميوه و فضاهای سبزاستفاده ازسموم شيميايی است.اين موادبايدبه صورت يکنواخت با مقدارتعيين شدهای پاشيده شوند،به همين دليل برای اين کار از سمپاش ها استفاده میگردد.

سمپاش ها در انواع، اندازه ها و ظرفيتهای مختلف موجود می باشند که متناسب با نوع سم و وسعت محل موردنظر انتخاب م یشوند.

اجزاء اصلی تشکيل دهنده اين سم پاش ها شامل مخزن، صافی، تلمبه دستی، شيلنگ، ميل افشانک (لانس)، افشانک و بند است.

سمپاش های  تلمبه ای

سمپاش دستی کوله‌پشتی
سمپاش دستی کوله‌پشتی

اين سمپاشها برای محلول پاشی در باغهای ميوه و فضاهای سبز کوچک(کمتر از ١هکتار) کاربرد دارند.

اجزاء اصلی تشکيل دهنده اين سمپاش ها شامل مخزن، صافی، تلمبه دستی، شيلنگ، ميل افشانک (لانس)، افشانک و بند است. سمپاشهای تلمبه ای از نظر نوع فشار که بر مايع برای سمپاشی وارد میشود به دو نوع فشار دائم و فشار متناوب تقسيم میشود

سمپاش  موتوری:

سمپاش موتوری
سمپاش موتوری

برای سهولت کار و نيز افزايش بازده عمليات سمپاشی،اين سمپاش ها ساخته و ارائه شده اند که موتور توان لازم برای تأمين فشار در مايع سم و پاشيدن آن را برعهده دارد.

اجزاء اصلی اين سمپاش ها شامل مخزن سم، بدنه، بند و پشتی، موتور احتراقی، پمپ ّ دوار، پروانه توليد باد (دمنده) ،١شيلنگ، دسته سمپاشی، افشانک و صافیها.